Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding van jonge NBMV (Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen) en ex-NBMV staat centraal in het werk van het Collectief Umoya. Het doel is om jongeren te helpen groeien naar zelfstandigheid en de verschillende betrokkenen bij het leven van de jongere samen te brengen. We hanteren hierbij een integrale en sectoroverschrijdende aanpak. 

Jonge NBMV en ex-NBMV in kwetsbare situaties worden geconfronteerd met trauma’s en de gevolgen daarvan op hun gezondheid: slapeloosheid, angst, dissociatie, nachtmerries, geheugenproblemen,… Ze lijden soms aan “sociale trauma’s” die aan de basis liggen van andere vormen van malaise (verlies van eigenwaarde, schaamte- en schuldgevoelens, enz.)

Door stil te staan bij hun persoonlijk verhaal, vanuit een integraal en geïntegreerd perspectief, kunnen jongeren hun plaats vinden in het gastland en hun levensproject autonoom en onafhankelijk vormgeven.

Verbinding, de therapeutische relatie, hechting en continuïteit van zorg zijn essentiële elementen in het werk met de jongere rond zijn identiteitsontwikkeling.

In de therapeutische begeleiding staan we met zorg stil bij ervaringen van verlies die eigen zijn aan migratie, zoals relationele breuken en verlies van referentiekader. Dit is in het bijzonder het geval voor jonge NBMV en ex-NBMV die in hun land van herkomst omringd waren door een familiaal en sociaal netwerk en in België toekomen zonder ouders, zonder primair netwerk, en er dus helemaal alleen voor staan. 

We organiseren consultaties met multidisciplinaire psychosociale begeleiding op vraag van de jongere en/of zijn netwerk.

Sans les papiers ici, t’es rien, Dans ta tête, ça te remplit les pensées. Je ne peux pas oublier le nombre de nuits où je me suis réveillée par des cauchemars où l’on me chasse d’ici parce que je n’ai pas de papiers. C’est à ce moment-là qu’un ami m’a amené chez vous. Vous avez essayé de calmer mes angoisses, on a beaucoup parlé, et puis vous avez aussi tenté de faire bouger les choses. Finalement la réponse est arrivée et ça été un soulagement.

Malaika, 23 jaar