Publiek

Publiek

 • Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en ex-NBMV

  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn jongeren die zonder directe familiebanden in België zijn aangekomen en voor wie een wettelijke voogdij moet worden aangesteld. We werken ook met jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar die ex-NBMV zijn.

  Dit is een bijzonder kwetsbare groep, omwille van hun ervaringen, hun vluchtroute en de moeilijkheden die ze ondervonden bij hun aankomst in België. Gezien het gemis van referentiepunten en een sociaal netwerk besteden we bijzondere aandacht aan het aanbieden van een veelzijdige begeleiding om deze jongeren in België te ondersteunen.

 • Maatschappelijk werkers

  Hulpverleners kunnen ontmoedigd geraken door het gevoel van isolement en gebrek aan erkenning voor hun werk, evenals door het gevoel van machteloosheid tegenover de wereldwijde sociale onzekerheid. Dit soms tot het punt dat ze zin van hun respectieve missies verliezen.

  Door te luisteren naar hun worstelingen, door de moeilijkheden in hun rollen en functies binnen de instelling te analyseren en te erkennen, helpen we ruimte te maken voor solidariteit en mogelijkheid te bieden om perspectieven uit te wisselen, zodat hun gevoel van isolement van doorbroken wordt. Hieruit blijkt ook het belang van de preventieve focus van onze werking.

  Naast de individuele en groepssupervisie voor deze professionelen, verzorgen we op hun vraag ook trainingen voor hulpverleners over interdisciplinaire theoretische en klinische kwesties.

Galerij