Missies

Missies

De belangrijkste missie van het Collectief Umoya is het ondersteunen van jonge NBMV (Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen) en ex-NBMV tussen 16 en 25 jaar naar een proces van autonomie.

Ons zorgaanbod komt dan ook tegemoet aan de moeilijkheden en noden van jonge NBMV en ex-NBMV, m.n.:

  • ondersteuning en herstel van hun fysieke, mentale en sociale gezondheid 
  • het doorbreken van isolement en eenzaamheid bij deze jongeren 
  • het bevorderen van de ervaring ergens bij te horen en het construeren van een nieuw sociaal netwerk 

De tweede belangrijke missie van het Collectief Umoya is het bieden van een platform voor uitwisseling tussen hulpverleners uit de sociale sector. Het doel van dit platform is om hulpverleners de mogelijkheid te bieden uitdrukking te geven aan het lijden in de vele en complexe situaties waarmee ze in hun dagelijkse werking te maken krijgen.

We creĆ«ren een werkkader dat garant staat voor een basisveiligheid, waarin mensen zich op een zorgzame, vrije en niet-oordelende manier kunnen uiten. We zorgen voor een ruimte van vertrouwen waarin ieders verhaal gehoord, begeleid en gedragen kan worden, zodat de jongere/sociaal werker zich naar eigen inzicht kan ontwikkelen en om hulp kan vragen. 

Het Collectif Umoya kristalliseert een ruime ervaring in psychosociale ondersteuning en is verenigd rond sterke gedeelde menselijke waarden zoals solidariteit, wederzijdse hulp en gemeenschapszin.  Dit zijn waarden die ons gidsen in de omgang met zowel onze doelgroepen als onze partners. Onze expertise stelt ons in staat om, via de dagelijkse praktijk, reflectienoden te identificeren wat betreft de begeleiding van jongeren maar ook wat betreft de sociale professionals die hen omringen in een integrale aanpak.