Partnerschap en netwerk

Vanaf het begin maken we er een erezaak van om zo relevant mogelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan om in te spelen op de verschillende facetten van ons werk en zo de mogelijkheden van ons actieterrein te vermenigvuldigen. Of het nu logistiek, politiek, sociaal, artistiek of reflectiebevorderend is, we proberen onze contacten zo breed mogelijk uit te bouwen om een omvattend netwerk te creëren voor de situaties die we tegenkomen.

Met elk van de onderstaande organisaties hebben we een professionele samenwerking of zijn we betrokken bij een werkgroep die op de een of andere manier verband houdt met de kwestie van migratie en de NBMV/ex-NBMV.

Samenwerking

 • Vzw 'les gais lurons'

  Met deze vzw, gevestigd in Champion in de regio Namen, hebben we een langdurige en vriendschappelijke samenwerking, die ons in staa stelt om verblijven te organiseren in een groene en comfortabele omgeving tegen een prijs die binnen ons budget valt. Al meer dan 10 jaar en op jaarlijkse basis nemen we generaties jongeren mee voor een groepservaring in het verblijfscomplex van deze vereniging.

 • Asbl Don Bosco

  Ons partnerschap met Asbl Don Bosco begon in 2021 met de gezamenlijke ontwikkeling van een semi-autonoom verblijfsproject voor NBMV en ex-NBMV. In de kantlijn van dit project brengt een gedeeld vertrouwen qua praktijk en waarden ons vele vruchtbare samenwerkingen, nu en in de toekomst.

 • Asbl Ciré

 • Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

Ons netwerk

Het Collectief Umoya is betrokken bij een aantal netwerken die thematische reflectie, praktijkuitwisseling en samenwerking stimuleren.

 • Rézone

  We zijn lid van Rézone sinds 10 juni 2022. Het doel van Rézone is het ontwikkelen van een coherent en gecoördineerd aanbod van geestelijke gezondheidszorg en ondersteunende diensten in de samenleving, gebaseerd op de keuzes van de gebruikers en gericht op hun integratie in de stad. We nemen deel aan verschillende activiteiten die het ons mogelijk maken om praktijken uit te wisselen.

 • Réseau Santé Mentale en exil (Netwerk Geestelijke Gezondheid op de vlucht)

  Dit netwerk is opgezet door SSM Ulysse en brengt partnerinstellingen samen die actief zijn op verschillende gebieden die te maken hebben met de ondersteuning van vluchtelingen met een psychisch lijden. Wij zijn lid van het netwerk sinds maart 2021 en nemen deel aan de verschillende activiteiten (uitwisseling van praktijken, opleiding en informatie-uitwisseling, …).

 • Ligue bruxelloise pour la Santé Mentale (LBSM)

  Lid sinds 24 april 2023, LBSM heeft als opdracht te luisteren naar de mensen op het terrein en collectieve ontwikkeling te ondersteunen, alsook thematische coördinatie- en werkgroepen te organiseren en uit te voeren in samenwerking met de diensten die mensen detacheren voor dit soort werk.

 • Platform voor Minderjarigen op de vlucht

  Dit heeft als doel acties voor NBMV te coördineren. Het waakt over het wetgevende en institutionele kader en doet aanbevelingen en voorstellen om het respect voor de fundamentele rechten van minderjarige vreemdelingen te garanderen.

 • Groupe Concertation MENA (Overleggroep NBMV)

  Deze groep werd in 2019 opgericht. Onze deelname is gericht op het uitwisselen van praktijken tussen diensten die actief zijn in het ondersteunen van NBMV en ex-NBMV op het gebied van autonomie. Deze werkgroep brengt een vijftiental actoren op het gebied van jeugd en migratie samen.

 • Communa

  Communa is een vzw die zich inzet om de stad betaalbaarder, democratischer, veerkrachtiger en creatiever te maken en richt zich op het creëren van tijdelijke ruimtes om de stad op lange termijn te transformeren. Op dit moment delen we in het gebruik van een van deze ruimtes, voor de huisvesting van ons kantoor en onze activiteiten.