Mariama-project

Mariama-project

In 2022 ontstond een partnerschap tussen de vzw Don Bosco en onze organisatie wat betreft een opvangproject voor semi-autonoom wonen voor jonge NBMV- en ex-NBMV meisjes.

Het Collectief Umoya zoekt opvangplaatsen voor jongeren in migratiesituaties om hen bescherming te bieden en hen in staat te stellen sociale contacten op te bouwen, zelfstandigheid te ontwikkelen en een betere kans te geven tot integratie in de gastsamenleving.

De vzw Don Bosco Ganshoren heeft momenteel kamers vrij voor 8 jongeren tussen 16 en 21 jaar die deel uitmaken van een project voor “semi-autonoom” wonen. Het project biedt onderdak aan 4 tot 6 jongeren in een migratiesituatie die een NBMV-traject hebben gevolgd en die, gezien hun meerderjarigheid, de collectieve opvangcentra moeten verlaten.

Concreet gezien kan de jongere, zodra hij/zij een overeenkomst heeft ondertekend die hem/haar verbindt aan de twee instellingen, in het internaat worden opgevangen voor een periode van een jaar, eventueel verlengbaar. De jongere krijgt een eenpersoonskamer toegewezen en kan ervaring opdoen in het semi-autonoom wonen in collectiviteit met een tiental andere jongeren. 

De omkadering bestaat uit de aanwezigheid van een opvoeder van het internaat Don Bosco tijdens de week en een jeugdwerker van Umoya tijdens het weekend. Daarnaast wordt de jongere uitgenodigd om deel te nemen aan de verschillende groepsactiviteiten van het Umoya Collectief en kan hij/zij beroep doen op psychosociale begeleiding. Voor elke bewoner wordt een maandelijks kostprijs voor het internaat in rekening gebracht.

In 2023 kan de eerste jonge ex-NBMV zich inschrijven om met dit ambitieuze project te starten.

Partout ici on me parle d’autonomie. Déjà, à l’école, ils me disaient : “Attention quand tu auras 18 ans, il faudra que tu sois autonome. Il n’y aura pas toujours quelqu’un pour t’aider et te dire quoi faire…” Moi c’est pas l’autonomie qu’il me manque, c’est les codes. Ici, c’est papier pour ceci, papier pour cela. Il n’y a personne qui te l’explique. Umoya, ils m’ont redonné la confiance pour parler et pour exprimer mes besoins.

Oumar, 19 jaar