Supervisie en opleiding

Supervisie en opleiding

De team- en/of individuele supervisies die het Collectief Umoya aanbiedt aan hulpverleners in de medisch-psycho-sociale sector zijn in lijn met de sociale doelstellingen van de vzw.

We hechten belang aan de worstelingen die hulpverleners dagelijks tegenkomen in de  diverse en complexe situaties met hun cliënten. We bieden een luisterend oor voor de moeilijkheden, maken een analyse van de situatie en bieden erkenning voor de uitdaging van hun rollen en functies binnen de organisatie. We proberen zo plekken van solidariteit te creëren en ruimte te scheppen voor de uitwisseling van standpunten, om het isolement van de hulpverleners te doorbreken. Op dit punt toont zich ook de preventieve as van onze werking.  

Door een platform te bieden voor uitwisseling, vragen en kritische reflectie, kunnen nieuwe richtingen en hypotheses vorm krijgen. Professionelen voelen zich gestimuleerd om te experimenteren met andere vormen van begeleiding. Supervisies hebben een directe en indirecte impact op de mensen en gezinnen die in begeleiding zijn bij de hulpverleners.

De supervisies bieden ook een platform voor het trainen van hulpverleners in sectoroverschrijdende theoretische en klinische vraagstukken. De aangeboden supervisies kunnen verschillende vormen en oriëntaties aannemen, afhankelijk van de vraag.

Groepssupervisies worden geleid door een lid van het Umoya-collectief en worden vormgegeven volgens een vooraf vastgelegd proces, van een analyse van de aanvraag  tot een evaluatiemoment en het vastleggen van gemeenschappelijke regels. 

De bijeenkomsten zijn gestructureerd rond een brede waaier van vragen die door de verschillende medewerkers naar voren worden gebracht, waaronder hier enkele voorbeelden:

  • De rol van de maatschappelijk werker, zijn specificiteit en zijn beperkingen
  • Hoe ver te gaan in het ondersteunen van zorggebruikers
  • Interdisciplinariteit, complementariteit en specificiteit met andere gezondheids- en sociale disciplines binnen dezelfde organisatie
  • Hoe de zichtbaarheid van het werk van maatschappelijk werker te vergroten
  • Hoe omgaan met ethische conflicten
  • Hoe samenwerken met netwerkpartners in de begeleiding van cliënten

De voorgestelde aanpak combineert een ondersteuning van het reflectieproces over de praktijk van sociale professionals met ondersteuning van de collectieve dynamieken. We gaan uit van een globale, systemische kijk op situaties. Een gecontextualiseerde aanpak leidt daarbij ons denken.

De opleidingen die het Collectif Umoya aanbiedt, beantwoorden aan specifieke vragen in de volgende domeinen: geestelijke gezondheid, migratie, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, … maar gaan ook in op de vraag van organisaties afhankelijk van de vraagstukken waarmee ze geconfronteerd worden. Als antwoord bieden we een programma à la carte dat kan variëren van een cursus van een halve dag tot een meer gediversifieerd wekelijks programma. Het Collectif Umoya werkt hiervoor samen met een aantal professionals wiens expertise in de bovengenoemde domeinen erkenning geniet binnen de psycho-medico-sociale sector.

Galerij