PUBLIEK

umoya

Mensen die kwetsbaar zijn geworden door de huidige sociale context:

umoya Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn jongeren die zonder directe familiebanden op Belgisch grondgebied zijn aangekomen en voor wie wettelijke voogdij moet worden ingesteld.

umoya Jonge volwassen vluchtelingen

Jong volwassen vluchtelingen tussen de 18 en 25 jaar. Deze groep kan al dan niet ex-MENA zijn.

umoya Families

Ouders (minderjarigen of volwassenen) die zich in grote psycho-sociale moeilijkheden bevinden.

Eenoudergezinnen.

umoya

Professionals die onder druk staan in hun werkomgeving: Zij die werkzaam zijn in de sociale sector
umoya Maatschappelijk werkers

Maatschappelijk werkers, opvoeders, zorgpersoneel, leraren, psychologen... Iedereen die in contact komt met kwetsbare groepen en die, samen en/of individueel, wil nadenken over zijn of haar beroepspraktijk.

ACTIVITEITEN

umoya Activiteiten van de Gemeenschap

Met gemeenschapsactiviteiten bedoelen wij activiteiten waarbij mensen van verschillende geslachten, leeftijden, culturen, voorstellingen en geschiedenissen samenkomen.
Deze activiteiten kunnen op verschillende manieren worden ontwikkeld, afhankelijk van de doelstellingen.
De residentiële cursus is een van de activiteiten die plaatsvinden in een tijd-ruimte waar kinderen, tieners en volwassenen die een singulier traject hebben afgelegd, een dagelijks leven zullen delen en tot dan toe onbekende banden zullen onderhouden. Door belangstelling te tonen voor hun standpunten kunnen zij actoren zijn in een bezinning die hen het meest aangaat.
Dit soort activiteiten bevordert dus de totstandkoming van een proces van gezamenlijke opbouw tussen jongeren onderling en tussen jongeren en beroepskrachten.

Indien u vragen heeft over deze activiteit, aarzel dan niet om contact op te nemen met Dimitri Fréson op het volgende e-mail adres :
dimitri.freson@umoya.beumoya Psychosociale interventies

Onze klinische benadering is in wezen systemisch. In onze gesprekken met patiënten houden wij rekening met het individu en zijn of haar sociale en familiale context. Het systeem waartoe het individu behoort, zal immers een directe invloed hebben op zijn of haar eigen ervaring en persoonlijke geschiedenis. De voorstellingen
ie deze persoon van dit systeem zal hebben, zullen zijn of haar positie, rol en macht om te handelen en te veranderen binnen dit levenssysteem bepalen. Afhankelijk van de aangetroffen situaties wordt gezins-, individueel en broederlijk werk voorgesteld.
Ons kader wordt geëvalueerd op basis van de verzoeken van de individuen en de klinische evaluatie van het team.
Het therapeutisch instrument van ons werk is in hoofdzaak gebaseerd op de capaciteiten en de middelen van het individu en zijn gezin. Dit is een krachtige therapeutische hefboom die de jongvolwassene op lange termijn tot meer effectieve autonomie aanzet.
In dit verband besteden wij aandacht aan de preventie van de chroniciteit van bepaalde psychische en lichamelijke symptomen die de weg van de betrokkene naar wederopbouw en welzijn zouden kunnen belemmeren. Samen, patiënten en professionals, waakzaam en geëngageerd op dit punt, zal de persoon in staat zijn om, op een meer onafhankelijke manier, te streven naar een grotere verantwoordelijkheid tegenover de onvermijdelijke obstakels van zijn eigen leven.

Mocht u vragen hebben over deze activiteit, aarzel dan niet om contact op te nemen met Alexia Kervyn op het volgende e-mailadres:
alexia.kervyn@umoya.be
umoya Toezicht op het team

Wij hechten groot belang aan de vraagstelling van professionals die dagelijks geconfronteerd worden met de meervoudige en complexe situaties van hun begunstigden. Het gevoel van isolement en niet-erkenning, alsook het gevoel van machteloosheid ten overstaan van de wereldwijde maatschappelijke onzekerheid, kunnen professionals zo ontmoedigen dat zij de zin van hun respectieve opdrachten verliezen.
Door te luisteren naar hun moeilijkheden, door de uitdagingen van hun rollen en functies binnen hun instelling te analyseren en te erkennen, helpen wij om solidariteit ruimtes te creëren, momenten om standpunten uit te wisselen en zo het isolement van de beroepsbeoefenaars te doorbreken.

Het toezicht heeft de volgende gemeenschappelijke doelstellingen :

- Een kritische blik en een beter begrip van het werk en het effect ervan op het publiek aanmoedigen.
- Aanmoedigen tot het delen van ieders middelen om moeilijkheden het hoofd te bieden, ten einde gezamenlijk nieuwe wegen voor interventie te vinden.
- Vaststellen welke verschillende kwesties in de ervaren situaties aan de orde zijn, ook voor de werknemers.
- Het aanmoedigen van de uitwisseling van voorstellingen om uit de dominante sociaal-culturele patronen te geraken.
- Contextualiseren om de complexiteit van situaties beter te begrijpen en de valkuilen van waardeoordelen te vermijden.
- Herwaardering en versterking van vaardigheden en kwalificaties op basis van de rollen en functies van eenieder in de interventies.
- Om een geruststellende dynamiek naar buiten te brengen.
- De energie opnieuw mobiliseren en de dynamiek van wederzijdse hulp en solidariteit consolideren.
- Investeren in creativiteit en vindingrijkheid.
- Om de betekenis van samenhang voor elke persoon in vraag te stellen.

Mocht u vragen hebben over deze activiteit, aarzel dan niet om contact op te nemen met Martine Mengeot via het volgende e-mailadres :
martine.mengeot@umoya.bePROJECTEN

umoya"Oprichting van een ondersteuningsdienst voor erkende jonge volwassen vluchtelingen (18-25 jaar)"

BEVINDINGEN :

Onze vroegere en huidige ervaringen bevestigen ons in het idee om een project te bevorderen rond een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep, die van erkende jonge volwassen vluchtelingen tussen 18 en 25 jaar.


Deze jongeren, die als minderjarigen en zonder naaste familie zijn aangekomen, worden MENA genoemd (niet-begeleide minderjarige buitenlanders). Na de erkenning van de vluchtelingenstatus is hun administratieve situatie gestabiliseerd, maar deze gaat gepaard met een groot aantal veranderingen waarop de meesten van hen slecht zijn voorbereid.

Voor de meesten van hen betekent de meerderjarigheid, wat de Belgische wetgeving betreft, een mijlpaal en talrijke veranderingen in hun dagelijkse levenssituatie.

Volwassen worden: voor deze jongeren betekent dit een concrete verandering van status:
- Aangezien zij niet langer als MENA worden beschouwd, eindigt hun voogdijschap. Dit impliceert dat sociaal-juridische steun en begeleiding vrijwel van de ene dag op de andere ontbreken.
- Het schoolsysteem, dat verplicht is tot de meerderjarigheid van de jongere, kan de facto weigeren een jongere die opnieuw in een schoolproject wil investeren, toe te staan zijn studie voort te zetten.
Aangezien jeugdhulp initiatieven uitsluitend gericht zijn op jongeren onder de 18 jaar, moeten jongeren geleidelijk aan een nieuw sociaal netwerk opbouwen.

Afgezien van de administratieve stabiliteit die de erkenning van de vluchtelingenstatus met zich meebrengt, leidt deze ook tot:
- Een verandering in het directe dagelijkse leven van de jongere. De jongere moet de plaats waar hij of zij woont binnen een soms uiterst korte termijn verlaten. De jongere kan dus te maken krijgen met isolement en verlies van sociale banden.
- Een gedwongen en versneld proces van autonomie: zoeken naar huisvesting, financieel beheer, rentmeesterschap en de vele lasten die het dagelijks leven met zich meebrengt.


ACTIES :

Geconfronteerd met deze verschillende waarnemingen, stelt het Umoya collectief voor:
- Een initiatief voor psychosociale steun dat een autonomie project mogelijk maakt dat gepaard gaat met een individuele, collectieve en gemeenschap aanpak.
- Een mobiel eerstelijnsinterventie team, toegankelijk en dichtbij de leefomgeving van de betrokken personen.
- Een opening naar het netwerk dat zich rond de jongvolwassene vormt, om de verschillende actoren met elkaar in contact te kunnen brengen.
- Een opening naar de burgermaatschappij, die door haar kennis van de door deze jongeren beleefde realiteit een sleutelrol zal kunnen spelen en bij hun toekomst betrokken zal kunnen worden.HET TEAM

Het team is multidisciplinair, multicultureel en intergenerationeel
collectif umoya

Alexia Kervyn

Psycholoog en systemisch psychotherapeut.
alexia.kervyn@umoya.be

collectif umoya

Dimitri Fréson

Sociale assistent, Social engineering.
dimitri.freson@umoya.be

collectif umoya

Jean-Yves Crappe

Maatschappelijk werker en systeem beoefenaar
jeanyves.crappe@umoya.be
collectif umoya

Martine Mengeot

Maatschappelijk werker en systeem beoefenaar.
martine.mengeot@umoya.be

collectif umoya

Myriam Lahmidi

Maatschappelijk werker.
myriam.lhamidi@umoya.be

collectif umoya

Rita Mivumbi

Maatschappelijk werker en MENA docent.
rita.mivumbi@umoya.be

 

CONTACT OPNEMEN

Umoya Asbl

Waterloostraat 377
1050 Brussel
Tél : +32(0)489 172 046
Mail : info@umoya.be
www.umoya.be
Belfius : BE41 0688 9195 2110


PLAN

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie, per e-mail, telefoon of via het onderstaande formulier.

Uw bericht is naar ons verzonden. Dankjewel!

ONDERSTEUN ONS

Om een donatie te doen, kunt u het gewenste bedrag overmaken op de volgende bankrekeningBelfius : BE41 0688 9195 2110

LINKS

Partners, netwerken, nuttige links, enz...