Onze geschiedenis

 Onze geschiedenis

In 2010 verenigt zich een amalgaan van vrienden en werkers uit de psycho-medico-sociale sector die vroeger hebben gewerkt of nog steeds werken met mensen (kinderen, tieners, volwassenen) met breukervaringen in de sociale, familiale, culturele en economische context – mensen op de vlucht, ver van hun roots, die te kampen hebben met marginalisering en sociale uitsluiting. Ze besluiten om een organisatie op te richten. Zo wordt het Collectif Umoya geboren. In de eerste plaats is het doel om een gedeelde ervaring van sociaal engagement en groepsgevoel te creëren met deze mensen tussen wie in de loop der jaren een sterke vriendschapsband was ontstaan.

De gedeelde competenties en idealen van de verschillende leden van het Collectief Umoya brengen hen er al snel toe een sociale doelstelling te ambiëren die gericht is op het multidisciplinair ondersteunen en begeleiden van teams en zorggebruikers.

De leden van het collectief Umoya verenigen een brede waaier aan ervaringen in de psychosociale hulpverlening en vinden mekaar in sterke gedeelde menselijke waarden zoals solidariteit, wederzijdse hulp en gemeenschapszin. Dit zijn waarden die ons motiveren in de omgang met zowel onze doelgroepen als onze partners. De stichtende leden van Collectief Umoya zijn van alle leeftijden, culturen en disciplines (psychologen, maatschappelijk werkers, psychiaters, leerkrachten, enz.) 

De beslissing om te werken met kwetsbare groepen op de vlucht lag voor de hand. In het bijzonder zetten we de focus op het ontwikkelen van een ondersteuningsproject voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en eenoudergezinnen. Het Collectief Umoya wil daarnaast ook werken met professionelen die druk ervaren in hun professionele praktijk. 

De beginjaren van het collectief verdeelden we ons werk over sociaal engagement en vrijwilligerswerk in relatie tot de bovenstaande doelgroepen. We organiseerden groepssupervisies voor professionelen met moeilijkheden op de werkvloer, en er werden verschillende collectieve en gemeenschapsprojecten opgezet voor jongeren en gezinnen (residentiële verblijven, mentorprojecten, Europese uitwisselingen, praatgroepen, enz.)

In 2016, na een doorslaggevend project dat jonge vluchtelingen in contact bracht met ‘lokale families’, ontstond de wens om een plek van onthaal en aanwezigheid aan te bieden waar de leden van het Umoya Collectief jongeren systematischer konden ontmoeten. Van dan af aan is het project zich steeds meer gaan professionaliseren, waarbij de vereniging een organisatie is geworden en er een dagelijks team op post staat om psychosociale hulp te bieden aan een steeds verder groeiend aantal jongeren. De nadruk op collectieve en gemeenschappelijke ondersteuning is nog steeds een belangrijk deel van het project, maar wordt momenteel aangevuld met individuele en multidisciplinaire begeleiding als deel van het aanbod voor jonge vluchtelingen. De oorspronkelijke oprichters, die zich nog steeds inzetten voor het project, werden na verloop van tijd bijgestaan door een stuurgroep, die garant staat voor de institutionele oriëntatie. Vervolgens werd ook een administratieve functie voorzien om nieuwe leden te verwelkomen en ons project te ondersteunen.